Agentura MUSIA připravuje

Adventní koncert na první adventní neděli 2. 12. 2018

s názvem

Ave Maria Pavly Vykopalové

Vystoupí renomovaní umělci:

Zpěv: sólistka ND Praha a ND Brno Pavla Vykopalová.

Varhaník: regenschori v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně Petr Kolař

Sbor: Magnificat

Herec: Jiří Hejcman z divadla v Uherském Hradišti

Režijního vedení projektu se ujme renomovaný režisér J. A. Pitínský - jeden z nejvýznamnějších divadelních režisérů v současnosti.


V minulém roce byl adventní koncert výjimečně úspěšný díky výběru vynikajícího sborového tělesa Tiburtina. A agentura MUSIA si klade za svůj velký cíl na tuto začínající tradici velkoryse navázat. Předchozí koncert byl hojně navštíven i mimolíšeňskými posluchači. Tímto směrem bychom se rádi ubírali dále a popularizovali tak naši městskou část i díky umění.


S vděčností a úctou

Marie Urbánková
Managing director

Musia