musia - umělecká agentura

HISTORIE

Duchovní koncert v kostele sv. Jiljí

Milí přátelé,  v neděli 31. 3. 2013 odpoledne na Boží hod velikonoční jsme uskutečnili krásný koncert duchovní hudby v malebném kostele sv. Jiljí v Brně- Lišni. K účinkování jsme přizvali jednu z našich nejvýraznějších, českých sopranistek, solistku ND Brno a ND Praha Pavlu Vykopalovou. Dále vystoupil  známý varhaník a regenschori brněnské katedrály pan Petr Kolař a  pan Vlastimil Bialas, který hrál na tenor-trubku. Mezi českými tumpetisty jeden z nejvýznamějších. Na koncertě zazněla díla G. Verdiho,  C.Franca, J.S. Bacha, J. Haydna, L. Janáčka... Přednes poezie inspirované radostnou velikonoční zvěstí navodil hned na začátku pocit nesmírné, vznešené krásy.  Pavla Vykopalová svým sametově znějícím sopránem přednesla  arie Verdiho, Janáčka, Franca až se dech tajil,  jakoby  sami cherubové rozezpívali všechny tony, které si lze představit. Pan Bialas rezezněl trumpetu radostnou famfárou a jeho Haydn byl přímo vyšívaná krajka tonů. A vznešenost varhan? Petr Kolař úžasně doprovodil oba solisty a sám bravurně vystřihl fugu d. moll J.S. Bacha. Celý koncert byl dramaturgicky atraktivně postaven, posluchači byli vděčni za známé  skladby. Potleskem ve stoje odměnili účinkující a když jsme se po koncertě rozcházeli, tak mezi diváky zaznělo: to byla krása dotyku nebe...  Kostel byl zcela zaplněn i přes nepřízen počasí.

Ještě mi dovolte poděkovat vřele za vynikající spolupráci na tomto koncertě s kulturním centrem Brno-Lišeň, bez jejíž finanční  podpory by se  tak náročný koncert nemohl uskutečnit.  Krásná a tvůrčí spolupráce byla s kultuře nakloněnou, lišeňskou farností v čele s o. Farntiškem Vavrušou. Věřím, že pro velký úspěch a hlavně přínos skutečných uměleckých hodnot se příští rok koncert zopakuje, solisté přislíbili opět účast, pokud je jejich umění nezavane do angažmá do zahraničí... Vedení lišeňské radnice chci poděkovat za to, že moudrou investicí do tak vznešené kultury umožnilo svým občanům prožít nezapomenutelné chvíle.  Za uměleckou agenturu Musia, která byla pověřena organizací  koncertu přeji krásné jarní dny. - Marie Urbánková

Ohlédnutí za koncertem Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová 2.12.2012

Soubor Tiburtina předvedl v chladném, pozdním nedělním odpoledni v kostele u sv. Jakuba v Brně vrcholný výkon. Ohlasy publika byly vesměs plné nadšení a okouzlení z nevšedního zážitku, jakoby ve ztemnělém chrámu se s klenby ozývaly zpěvy serafů... Znovu se osvědčilo naší agentuře spojit hudbu se slovem. Dobová poezie, recitovaná Danielou Kolářovou zajímavě doplnila stěžejní hudební složku projektu. Krásný koncert, programově naprosto "čistý" k začínajícímu adventu.

"Velmi děkujeme za duchovní prožitek ze včerejšího koncertu. Úžasný program, úžasné interpretky! A konečně adventní koncert, kde nezní Narodil se Kristus Pán..." - Jan Šobáň

"Vážená paní Urbánková,
dovolte mi tímto dopisem poděkovat Vám za mimořádný kulturní zážitek, který jste připravila mně a brněnské veřejnosti přípravou a organizací koncertu mariánských chorálů v podání souboru Tiburtina včetně recitace paní Daniely Kolářové. Skvěle vybrané prostředí gotické katedrály bylo důstojným jevištěm a prostředím tak nevšedního počinu, jakých je na naší chudičké kulturní scéně jako šafránu. Ještě jednou velké díky a hodně sil a optimismu do podobně odvážných projektů Vám přeji nejen jménem svým a mé manželky, ale i ostatních přátel, kteří měli čest se této kulturní lahůdky zúčastnit!"
- Dipl.Ing. Ivan Slavíček

Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová
Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová Tiburtina ensemble a Daniela Kolářová

Dagmar Pecková

Dne 26. 5. 2007 se v Brně v Besedním domě uskutečnil mimořádný koncert světoznámé operní pěvkyně Dagmar Peckové. Jednalo se po letech o první pěvecký recitál této slavné mezzosopranistky v moravské metropoli. Zazněly skladby od Johannesa Brahmse, Petra Ebena, Josepha Canteloube a Klementa Lavického. Na klavír Dagmar Peckovou doprovodil Vojtěch Spurný, na violu Vladimír Bukač.

I přes velmi horké počasí se z celé kulturní akce zrodil výjimečný zážitek pro všechny zúčastněné. Diváci byli uchváceni výkony účinkujících, což přispělo k vytvoření fantastické atmosféry. Tato hudební událost tak naplnila očekávání umělecké agentury MUSIA. Také odborná kritika celý večer v sále Besedního domu kladně přijala.

Plakát koncertu Pěvecký recitál operní pěvkyně Dagmar Peckové Pěvecký recitál operní pěvkyně Dagmar Peckové Pěvecký recitál operní pěvkyně Dagmar Peckové Pěvecký recitál operní pěvkyně Dagmar Peckové

Stivín a Mozart

Umělecká agentura

Musia
děkuje všem,

kteří přispěli k vytvoření neopakovatelné atmosféry koncertů při oslavách

250. výročí narození W. A. Mozarta

Všem našim příznivcům přejeme překrásné prožití letních dnů a těšíme se nashledanou. Připravujeme pro Vás další unikátní umělecký projekt, který si nebudete moci nechat ujít.

Projekt "Stivín a Mozart" uvedený v květnu a červnu letošního roku u nás a na Slovensku oslovil svou originalitou a nadčasovostí všechny věkové generace. Velmi kladné ohlasy diváků, tisku i ostatních médií potěšily nejen naši agenturu, ale jistě i účinkující umělce a obchodní partnery. Neopakovatelná atmosféra, která nesporně dýchala na všechny návštěvníky byla umocněna lehkou nadsázkou, s níž Mozartovu hudbu pojal Jiří Stivín.

Stivín a Mozart - Aureus Cantus Stivín a Mozart - Jiří Stivín Stivín a Mozart - Jiří Stivín Stivín a Mozart - Katarína Löfflerová Stivín a Mozart - Petr Kolař

Pocta J. Kainarovi

14.6.2005 vystoupil v Brně na Staré radnici Karel Plíhal a Miroslav Kovářík v hudebně-poetickém pásmu "Pocta J. Kainarovi".

Cesta kolem světa za 80 dní

16.6.2005 na Brněnském Špilberku vystoupil chlapecký soubor Boni Pueri se svým novým programem "Cesta kolem světa za 80 minut".
Pro diváky bylo hodinu před každým koncertem připraveno příjemné občerstvení.

Otakar Brousek

7. prosince 2004 v Křišťálovém sálu Staré Radnice vystoupil exkluzivní host večera Otakar Brousek (Praha) s uměleckým přednesem, dále účinkoval vokální soubor SOCIETAS INCOGNITORUM.

Jan Tříska recituje Máj

Máj nekončí, Jan Tříska opět vystoupil v Brně v tomto charismatickém díle K.H.Máchy a to v rámci Brněnského kulturního léta na Špilberku (Open Air) v červnu 2005.

Dramatický gala večer

8. května 2004 se uskutečnil v Brně v Králově Poli ve zrenovovaném koncertním sále Semilassa operně-dramatický gala večer, kde zazněly árie z oper Eugen Oněgin a Boris Godunov od P. I. Čajkovského a M. P. Musorgského. účinkovali významní ruští pěvci, vystupující na jevištích ND Brno a ND Praha: Ivan Choupenitch, Tatiana Teslia, Galia Ibraginova, Jurij Gorbunov, Andrii Skhurhan. Recitace Puškinových veršů se zhostil významný český herec a režisér Jan Kačer se svou dcerou Adélou Kačerovou. Scénické provedení árií bylo diváky mimořádně vřele přijato. Koncert se konal v rámci Dnů ruské kultury - Brno 2004, pod záštitou magistrátu města Brna, ruského generálního konzula a za přispění sponzorské firmy Alta.

"Dobři chlapci"

29.11.2003
Červený kostel v Brně

"Dobři chlapci", jak zní překlad názvu souboru, byli úžasní a dostáli svým výkonem vynikající pověsti, která je provází nejen v české republice, ale i ve světě. Překrásný zážitek z profesionality, mládi a radosti... Koncert byl zcela vyprodán k radosti naší i účinkujících.

Jan Tříska recituje Máj

08.05.2003
Národní divadlo v Brně

Jan Tříska recituje Máj, popis akce s odkazem na samostatnou prezentaci Třiskova Máje.

Adventní koncert

Listopad 2002
Katedrála Sv. Petra a Pavla - Petrov

Na Adventním koncertě vystoupila Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.

Noc s Mozartem

Červen 2002
Nádvoří zámku rodiny Belcredi v Brně - Líšni

Noc s Mozartem Sólisté ND Brno a ND Praha zazpívali nejslavnější árie W. A. Mozarta. Orchestr Czech Virtuosi dirigoval Jan Ocetek. ve stylizované taneční kreaci, se představili sólisté baletu ND Brno.

2. část
Korunovační mše C- Dur W. A. Mozarta zazněla v podání sólistů ND Brno, Olomouckého akademického sboru se sbormistrem Pavlem Końárkem a za doprovodu orchestru Czech Virtuosi. Provedení řídil dirigent Jan Ocetek.

Biblické písně A. Dvořáka

Duben 2002
Kostel Sv. Janů - minorité

Biblické písně A. Dvořáka přednesla Marie Urbánková (soprán), ND Brno za varhanního doprovodu Petra Koláře. v další části programu zazněly fugy a preludia A. Dvořáka opět v podání Petra Koláře. Boris Roesner, ND Praha předčítal žalmy z Bible kralické.

Sedm slov Vykupitelových

Březen 2002
Kostel Sv. Janů - minorité

V přednesu Janáčkova kvarteta zaznělo Haydnových Sedm slov Vykupitelových, text inspirovaný evangeliem přednesl Alfréd Strejček.

Antica e moderna

Únor 2002
Katedrála Sv. Petra a Pavla - Petrov

Ve svém programu Antica e moderna se představila Schola Gregoriana Pragensis pod uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Varhanní skladby z vlastního díla přednesl Petr Eben.

Marie Kubátová se synem

Prosinec 2001
Obřadní síň zámku rodiny Belcredi v Brně - Líšni

Marie Kubátová se synem vystoupili v poetickém adventním večeru za doprovodu kytary. Zazněly písně porobených národů v ruštině, jidiš v hebrejštině. Starozákonní texty a ruskou poezii přednesl František Derfler, ND Brno.

Slavné árie G. Verdiho a G. Pucciniho

Listopad 2001
Besední dům Brno

Slavné árie G. Verdiho a G. Pucciniho zazněly v Besedním domě v Brně. na tomto operním večeru vystoupili J. Gorbunov, I. Choupenich, N. Romanová, R. Novák, sólisté ND Brno za klavírního doprovodu Jiřího Doležela a Davida Švece.

Mariánské nešpory

Říjen 2001
Kostel Sv. Janů - minorité

Mariánské nešpory (Sances) Novodobá premiéra, ve které účinkoval vokální soubor Societas Incognitorum s doprovodem historických nástrojů. Česká barokní mariánská poezie zazněla v podání Radovana Lukavského, ND Praha.

Večer renesanční hudby s poezií

Září 2001
Nádvoří zámku rodiny Belcredi v Brně - Líšni

Večer renesanční hudby s poezií, ve kterém účinkoval vokální soubor Societas Incognitorum pod uměleckým vedením Eduarda Tomaštíka. Michelangelovy sonety přednesl František Derfler, ND Brno.

Velikonoční koncert duchovní hudby

Duben 2014
Kostel Nejsvětější trojice v Běhařovicích na Znojemsku.

Velikonoční koncert duchovní hudby Laudate dominum se uskutečnil v krásném prostorném kostele Nejsvětější trojice v Běhařovicích. Zazněly slavné skladby a árie G. Verdiho, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, ... v podání jedné z nejvýznamějších současných českých sopranistek Pavly Vykopalové z ND Praha. Poté zahrál brněnský varhaník Martin Jakubíček z Filharmonie Brno, Vlastimil Bialas na sólovou trubku, taktéž z Filharmonie Brno a celý koncert byl provázen uměleckým přednesem Mileny Steinmasslové z ND Praha.

musia - umělecká agentura