MUSIA - polibek múzy a ducha

Umělecká agentura Musia vznikla na prahu nového milénia z popudu operní pěvkyně a kulturní manažerky Marie Urbánkové a jí blízkých osobností. Musia ve své branži nefiguruje jako běžná firma se zaměstnanci, provozem a popisem práce. Všichni její spolupracovníci se již v kulturní sféře úspěšně realizují a spoluprací s agenturou neusilují o rozšíření již tak přehlcené každodenní nabídky koncertů, výstav a literárních večerů. Namísto toho bedlivě sledují české kulturní dění a snaží se jednou za čas přijít s velkorysým projektem spojujícím víceré umělecké žánry, jenž svojí šíří koncepce a uměleckým i duchovním účinkem výrazně převyšuje běžnou praxi. Právě díky možnosti realizovat velkorysé umělecké projekty se agentuře podařilo navázat spolupráci s předními českými umělci, dramaturgy a odborníky.

V roce 2001 začala činnost agentury řadou večerů, v nichž byla hudební složka v podání špičkových mladých interpretů propojena s uměleckou recitací básní rozličných literárních období v podání předních českých herců. Spojováním hudby a poezie se v posledních zhruba deseti letech prakticky nikdo nezabývá, snad s výjimkou undergroundové scény, a proto dnes Musia představuje svým způsobem unikát.

Z komorněji laděných programů lze jmenovat kupříkladu Dvořákovy Biblické písně, doprovázené recitací Dvořákem zhudebněných žalmů z Biblí kralické v podání dnes již zesnulého Borise Rösnera, anebo Haydnova kontemplativní velkopáteční kompozice „Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži“ s přednesem biblických evangelií v podání Alfreda Strejčka.

K nejúspěšnějším dosavadním počinům patří projekt „Jan Tříska recituje Máj“, kdy bylo nedostižné Máchovo básnické veledílo v expresivním podání Jana Třísky prokládáno skladbami z rozsáhlého klavírního cyklu Zdeňka Fibicha „Nálady, dojmy, upomínky“. Tento podnik byl proveden na mnoha místech České republiky, mimo jiné i v rámci mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2004.

V posledních letech navázala Musia intenzivní uměleckou spolupráci s jedním z nejoriginálnějších českých divadelních režisérů, s „básníkem pódia“ J. A. Pitínským. Nejprve společně realizovali v Mikulově a v Brně večer nazvaný Vysoké tamaryšky, věnovaný duchovním a historickým reáliím předválečného života židovské komunity ve střední a východní Evropě. Hudební složku obstarali členové v současnosti světově nejúspěšnějšího českého komorního souboru, smyčcového kvarteta Pavel Haas Quartet.

Při příležitosti dvacátého výročí svatořečení Anežky Přemyslovny připravila agentura rozsáhlý oslavný večer s gregoriánským chorálem a hudbou O. Messiaena a A. Pärta, v němž jako protagonistky jednotlivých období Anežčina života vystoupily herečky Vlasta Chramostová, Daniela Kolářová a Martha Issová.

V současnosti agentura připravuje dvoudílné komponované hudebně-dramatické rozjímání věnované významnému novodobému moravskému mučedníkovi Janu Bulovi (1920 - 1952) nebo adventní duchovní rozjímání s ženským vokálním souborem Tiburtina Ensemble. Kompletní výčet dosavadních úspěchů agentury lze dohledat na stránkách agentury v sekci Historie.

musia - umělecká agentura