Producentka a ředitelka umělecké agentury Musia Marie Urbánková vřele děkuje všem milým divákům, kteří ve velké hojnosti navštívili koncerty, jež byly v letošním roce pořádány.

Děkuji všem mimořádným umělcům, se kterými jsem měla tu čest spolupracovat, všem úžasným lidem, kteří obohatili můj život, trpělivé, rozrůstající se rodině, protože naší dceři Bohumile se narodilo čtvrté miminko Matyáš.

Děkuji všem spolupracovníkům, kteří mi svým umem nesmírně pomáhají. Vřele děkuji panu prvnímu náměstkovi startutárního města Brna panu Petru Hladíkovi, který rád převzal záštitu nad významným koncertem oratoria sv. Ludmila v brněnské katedrále.

Nu a ze srdce děkuji partnerům a sponzorům. Bez jejich velkodušné podpory by žádná krása na tomto světě nemohla vzniknout. Ano, věřím na nezištné mecenáše, nadšence, kteří mezi námi žijí, ale většinou se o nich nic neříká, nepíše...

V nadcházejícím roce pro vás, kteří se o dění v agentuře Musia zajímáte, chystám mnohá překvapení v projektech, či koncertech. V této chvíli, nechme dozrát krásu a dejme jí čas růst... Srdečně vás milí diváci zdravím již v předvánočním čase a v daším roce přeji každému z vás radost a tolik potřebnou naději.

A tak na závěr mi dovolte spolu s Karlem Krylem říct, ale spíš zazpívat „Děkuji, děkuji”.


S úctou,
Marie Urbánková

Agentura Musia vřele děkuje

všem partnerům, podporovatelům a sponzorům.Hlavní partneřiPartneřiPoděkování
Ing. Pavlu Štěpánkovi

Musia — polibek múzy a ducha