Tobě a nám, Anežko Česká


V den dvacátého výročí svatořečení Anežky České, 12. listopadu 2009 od 19.30 hodin, uvedla v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně agentura Musia premiéru hudebně -dramatického projektu Tobě a nám, Anežko Česká. Nad akcí převzalo záštitu Ministerstvo kultury České republiky, primátor statutárního města Brna Roman Onderka a brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Tento hudebně-dramatický projekt připomněl výročí svatořečení Anežky České (1211-1282) a ohlédl se za posledními dvaceti lety, které od této památné události uplynuly. Autorem scénáře a režisérem byl J. A. Pitínský.

Literární scénář pořadu vycházel z prózy Františka Křeliny a dalších textů pojednávajících o historických a duchovních aspektech osobnosti a odkazu této naší významné světice.


Svatou Anežku v rozličných životních situacích představily herečky Vlasta Chramostová, Daniela KolářováMartha Issová. Rolí historických postav Jindřicha VII. Štaufského a Přemysla Otakara I. se ujali Jiří HejcmanMartin Vrtáček. Celým galavečerem provázel prof. Tomáš Halík.


Slavnostní světová premiéra tohoto hudebně-literárního díla chtěla přiblížit divákům význam této světice pro novodobé dějiny. Svatá Anežka byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu v tehdejší ČSSR a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce. „Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám sametové revoluce věnovat právě jí,“ vysvětluje Marie Urbánková z agentury Musia, která celý pořad ve spolupráci s osobnostmi českého uměleckého života připravila.


Hudební dramaturgii projektu se ujal Jan Špaček. Gregoriánský chorál přiblížil Anežčinu dobu, Messiaenovo Nanebevstoupení oslavilo duchovní rozměr její osobnosti a závěrečné Pärtovo Te Deum laudamus bylo monumentálním díkůvzdáním za její životní dílo.


Účinkovali


v roli Anežky České vystoupili: Vlasta Chramostová, Daniela Kolářová, Martha Issováv roli Jindřicha VII. Štaufského: Jiří Hejcman

v roli Přemysla Otakara I.: Martin Vrtáček

průvodní slovo: prof. Tomáš Halík

varhany: Tomáš Thon

Schola Gregoriana Pragensis - umělecký vedoucí David Eben

Vox Iuvenalis - pěvecký sbor VUT v Brně

Ensamble Opera Diversa

řídil: Jan Ocetek


Dramaturgie projektu

texty Františka Křeliny, Otokara BřezinyJaroslava Hilberta

Gregoriánský chorál


Oliver Messiaen: L'Ascension - čtyři varhanní meditace

Arvo Pärt: Te Deum - hymnus pro tři sbory, klavír, magnetofonový pásek a smyčce

Pracovní tým

Marie Urbánková (ředitelka UA Musia), Mgr. Jan Špaček (scénárista a dramaturg), Ing. Lenka Procházková (marketingová poradkyně), JUDr. Petr Holub (právní poradce), PhDr. Marie Blažková (literární poradkyně), Michal Žižka (grafik), Commservis.com, s.r.o. (komunikace a média, PR)


Napsali o nás

 

Lidovky.cz: Ve slavném bytě Vlasty Chramostové se znovu hrálo divadlo

27.10.2009 ČTK

 

PRAHA - Ve dvoupokojovém secesním bytě Vlasty Chramostové, který byl za totality divadlem chartistů a disidentů, se opět hrálo divadlo. Zkoušela se hra J. A. Pitínského Tobě a nám, Anežko Česká.

Pod taktovkou režiséra Jana Antonína Pitínského se v bytě blízko Legerovy třídy v Praze sešli protagonisté chystaného koncertního projektu podle Pitínského scénáře k dvacátému výročí sametové revoluce s názvem Tobě a nám, Anežko Česká. Bude mít premiéru v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v den 20. výročí svatořečení Anežky České.

Literární scénář pořadu vychází z prózy Františka Křeliny a dalších textů pojednávajících o historických a duchovních aspektech osobnosti a odkazu Anežky České. Tu v rozličných životních situacích představí herečky Vlasta Chramostová, Daniela Kolářová a Martha Issová.

Domácí a rodinná atmosféra

Rolí historických postav Jindřicha VII. Štaufského a Přemysla Otakara I. se ujmou Jiří Hejcman a Martin Vrtáček. Slovem bude provázet kněz a teolog Tomáš Halík. Na večeru zazní Gregoriánský chorál, který přiblíží Anežčinu dobu. Messiaenovo Nanebevstoupení oslaví duchovní rozměr její osobnosti a závěrečné Pärtovo Te Deum laudamus bude monumentálním díkůvzdáním za její životní dílo.

Podle Chramostové panovala při zkouškách domácí a rodinná atmosféra, při které se i vzpomínalo. Vždyť posledním velkým dílem, které se v bytovém divadle odehrálo, bylo před třiceti lety melodrama Františka Pavlíčka o Boženě Němcové.

Svatá Anežka byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu v někdejším Československu a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce. Více o tomto večeru se zájemci dozvědí na internetové adrese www.anezkabrno.cz.

 

MF Dnes: Něco mezi Anežkou a Plyšákem

14.11.2009 Luboš Mareček

 

Sobotní zápisník Luboše Marečka

Stojíme mezi dvěma výročími novodobé české historie. Moderní dějiny se v tuzemsku psaly 12. a 17. listopadu 1989. To první datum připomíná svatořečení Anežky České. Byla tehdy neděle, když papež Jan Pavel II. přidal velkou Přemyslovnu do nevelké rodiny národních světců. A v pátek o pět dní později to na Národní třídě "prasklo". Dva dlouho očekávané zázraky vedle sebe. Připomínat je skutečně co.

Dvacáté výročí znovunabyté demokracie každý oslaví po svém. Někteří naplánují prodloužený víkend a zdekují se na chalupy zcela v duchu předsametové pasivity, otrávenosti a nesvobody. Někteří se stanou aktéry pouličních veselic, při kterých se budou klást věnce, bude se mudrovat, jak to s tou naší stále mladou demokracií je anebo není. Jiní využijí sváteční den třeba k návštěvě některé z mnoha kulturních akcí v centru Brna. Zajít se dá zdarma na všechny výstavy Moravské galerie a také Dům umění otevírá v úterý novou výstavu, která si všímá změn v naší společnosti v posledních dvou dekádách. Počítám, že nikdo si doma z nostalgie nezapálí svíčky a nebude cinkat klíči.

Měli by ho za blázna.

Brno se už předevčírem ve výroční den památného svatořečení vyšvihlo. Ve zdejší katedrále se odehrál velkoryse komponovaný pořad Tobě a nám, Anežko Česká. Režisér Jan Antonín Pitínský posadil před oltář na tři vyvýšená pódia herečky různých generací: Vlastu Chramostovou, Danielu Kolářovou a Marthu Issovou. Před zmrzlými diváky se odehrál působivý spektákl. Silné básnické slovo a monumentální varhanní hudba působivě obestíraly chrámové stěny, které svoji nádheru vyjevovaly v nečekaných světelných střizích. Trojjedinost tónů, poezie a duchovního prostoru nabídla opravdu silnou podívanou, která byla na hony vzdálená pateticky prázdnému náboženskému divadlu.

Vstup královské dcery do přísného pražského kláštera se roku 1234 stal celoevropskou událostí. Její svatořečení v roce 1989 bez nadsázky také. Znovuotevřelo nám evropská vrata přibouchlá socialistickým režimem. S vědomím těchto souvislostí jsem byl nenabubřele hrdý, že tyto události na rozdíl od Prahy naplno ve čtvrtek připomnělo Brno. Chválit se bude v úterý 17. listopadu nejen v brněnských ulicích leckdo a leccos. Ohňostroj jásotu nad "Plyšákem", jak někteří onu památnou událost překřtili, by však měla místy protnout hlavně sebereflexe. Kam pro ni? Třeba na webové stránky svobodou neukolébaných mladých lidí www.inventurademokracie.cz.

 

iDNES.cz: Chramostová ukončí kariéru v Brně jako Anežka Česká

3.11.2009 Luboš Mareček

 

V brněnském kostele U jezuitů se koncem týdne sejdou tři známé herečky. Brněnská rodačka Vlasta Chramostová zde spolu s Danielou Kolářovou a Martou Issovou začnou zkoušet nezvyklé literárně-hudební pásmo s názvem Tobě a nám, Anežko Česká.

"Premiéru pořadu jsme naplánovali přesně na den dvacátého výročí svatořečení Anežky České, tedy příští čtvrtek v katedrále na Petrově," uvedla pořadatelka akce Marie Urbánková.

Se třemi protagonistkami, které zosobní Anežku jako mladou, zralou a rekapitulující ženy, pozoruhodný pořad nazkouší režisér Jan Antonín Pitínský.

"Z jižní Moravy odjelo do Říma na toto svatořečení a jednu největších událostí novodobých českých dějin nejvíce poutníků. Brněnská katedrála má navíc výtečné varhany, které v pořadu potřebujeme," dodal dramaturg Jan Špaček.

Do dvou a půl hodinového pořadu vybral gregoriánské chorály, varhanní meditace skladatele Messiena a hudbu mimořádného autora Arvo Pärta. Literární scénář ústy protagonistek nabídne texty Františka Křeliny, Otokara Březiny, Hilbertovo drama Falkenštejn a spisy svaté Kláry z Assisi.

Propagátor nezvyklého večera Tomáš Zdechovský upozorňuje, že tímto unikátním projektem se rozloučí Vlasta Chramostová s divadelní kariérou.

"Bohužel už je vyprodáno," poznamenala Urbánková k večeru, který předznamená sérii oslav dvacátého výročí sametové revoluce. Dokonce i v zaplněné katedrále budou čtyři desítky lidí z boční kaple přihlížet na přímý přenos dění před oltářem za pomoci projekčního plátna.

Představení shlédne v lodi katedrály na šest set lidí. Podle Zdechovského o náročný projekt a jeho reprízy projevili zájem ve Vídni a ve Vatikánu. Tuzemská ani zahraniční opakování večera však nemají konkrétní termíny.

Zkoušky na nezvyklý program už před časem začaly v proslulém bytovém divadle Vlasty Chramostové blízko Legerovy třídy v Praze. Právě v hereččině dvoupokojovém secesním bytě, který byl divadlem chartistů a disidentů, si divadelníci začali už koncem minulého měsíce číst příběh Anežky České.

"Panovala hodně domácí a rodinná atmosféra, při které jsme se měli možnost všichni setkat, poznat se, ale také zavzpomínat. Vždyť poslední velké dílo, které se v bytovém divadle odehrálo, bylo před třiceti lety melodrama Františka Pavlíčka o Boženě Němcové," přibližuje atmosféru Vlasta Chramostová, v jejímž bytě se za minulého režimu scházela tajně umělecká elita včetně dramatika Václava Havla.

 

Sedmička: Svatá Anežka oživí sametovou revoluci

5.11.2009 Barbora Navrátilová

 

Na Petrově vzdají umělci a diváci hold jednomu ze symbolů listopadu 1989, Anežce České.

Velkolepé hudebně-literární představení na Petrově oslaví 12. listopadu jednu z nejvýznamnějších postav českých dějin, Anežku Českou. Autoři hvězdně obsazeného projektu Tobě a nám, Anežko Česká chtějí lidem připomenout význam postavy, kterou mnozí už znají jen z papírové padesátikoruny, v událostech roku 1989.

"Mladí lidé sametovou revoluci nezažili a souvislosti listopadových událostí jim unikají. V učebnicích dějepisu najdete o významu Anežky Přemyslovny jednovětou zmínku," vysvětluje motivaci k projektu jeden z jeho organizátorů a církevní historik Tomáš Zdechovský.

Anežku Přemyslovnu, která žila ve třináctém století, prohlásil papež Jan Pavel II. za svatou 12. listopadu 1989, pouhý týden před sametovou revolucí. „Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde svoboda. To se vyplnilo beze zbytku. Proto jsme se rozhodli projekt k oslavám dvaceti let od sametové revoluce věnovat právě jí,“ říká Marie Urbánková z pořádající agentury Musia.

Ojedinělé tříhodinové představení začne v katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově v půl osmé večer. V různých životních obdobích Anežky České se vystřídají herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová. Režisér hry Jan Antonín Pitínský se při výběru této trojice dlouho nerozmýšlel. „Myslím, že se na své role hodí ze všech nejvíc a svou část textu ztvární nejlépe. A navíc je mám všechny rád,“ poznamenává Pitínský. Hrou bude provázet kněz Tomáš Halík, o hudební doprovod se postará mimo jiné osmdesátičlenný pěvecký sbor.

Možná přijede i Havel Na Petrov se kvůli oslavám sametové revoluce a Anežky České sjedou představitelé církve i osobnosti polistopadové politiky. „Na představení dorazí například první český premiér Petr Pithart nebo dlouholetý místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal. Účast zvažuje i bývalý prezident Václav Havel,“ vyjmenovává mluvčí projektu Jana Kodysová. Lidé budou mít jen jednu příležitost vidět představení o Anežce České na vlastní oči. První uvedení hry totiž bude zároveň i poslední. Podle jejích tvůrců je to symbolické. „Vzhledem k tématu má premiéra i derniéra zároveň smysl. Člověk si zpřítomní dobu před dvaceti lety a může na ni v této výjimečné chvíli zavzpomínat,“ vysvětluje Pitínský.

Lístky, které stojí od 175 do 250 korun, jsou k mání v prodejně Donum na Petrově nebo v Domě pánů z Lipé na náměstí Svobody. Kapacita katedrály je asi sedm set míst, podle zpráv z předprodejů se očekává, že bude zaplněná do posledního místa.

 

Katolický týdeník (příloha Perspektivy): Pocta Anežce

24.11.2009 Josef Mlejnek

 

Před dvaceti lety byla v Římě sedm set let po dosažení nebe svatořečena Anežka Přemyslovna. Necelý týden poté se u nás zhroutil komunistický režim. Šlo jen o souběh událostí, nebo v tom měla „prsty“ Boží prozřetelnost? Nejspíš špatně položená otázka, neboť Bůh nás často oslovuje právě podobně mimořádnými „souběhy událostí“, používaje metody „chytrému napověz…“. Pro katolíky by kulaté výročí Anežčina povýšení na oltář i pádu nelidského režimu v naší zemi mělo být příležitostí ohlédnout se hlouběji za právě uplynuvším dvacetiletím.

V brněnské katedrále svatých Petra a Pavla proběhl ve výroční den slavnostní večer Tobě a nám, Anežko Česká. V úvodu mimo jiné promluvil místopředseda senátu Petr Pithart, který přečetl ze své nové vzpomínkové knihy Devětaosmdesátý právě ty pasáže, v nichž hovoří o invazi českých poutníků do Svatého města v listopadu 1989, jíž se tehdy zúčastnila jeho žena.

Autory vlastního hudebně-dramatického pořadu nazvaného Oblačna obklíčení byli divadelní režisér J. A. Pitínský, skladatel Jiří Špaček a P. Tomáš Halík. Vedle gregoriánských skladeb evokujících Anežčinu dobu a připomínajících nám naše zemské svaté přímluvce zazněla v chrámu také díla z moderní doby – Nanebevstoupení od Oliviera Messiaena a Te Deum současného estonského skladatele Arvo Pärta. Nejsem povolán hodnotit provedení hudebních děl, ale Pärtova skladba, již jsem slyšel vůbec poprvé, mne přímo „vyzdvihla“, nemám-li banálně mluvit o hlubokém dojmu.

Osu večera tvořila divadelní ikona svaté Anežky s „žitijem“, tj. s výjevy z jejího života, v níž všichni odvedli výbornou a vynalézavou práci se sakrálním prostorem a světlem.

Světice se dožila vysokého věku, režisér J. A. Pitínský ve své dramatizaci čerpající především z Křelinovy knihy Dcera královská svěřil postavu Anežky třem herečkám zosobňujícím mládí, dospělost a moudrost: Martě Issové, Daniele Kolářové a Vlastě Chramostové. Pitínský se soustředil na zlomové okamžiky života, vzdorování královskému otci a odmítnutí stát se loutkou na politické šachovnici, odmítnutí císařského nápadníka, definitivní „přestup“ do nového života, života v Kristu, a přijetí řehole svaté Kláry. To vše M. Issová dokázala s uměřeností a čistotou, s výraznými, ale přesnými gesty. Problém jsem měl s okamžiky, kdy Anežka, mystická dívka, promlouvá z nitra své svatosti: více než vlídná nasládlost by vážila prostá a pevná slova. Konání skutků milosrdenství není součástí nepříjemné asketické drezury, ale jde skutečně o spolupráci na díle Božího stvoření a vykoupení, jež dosud (ani zdaleka) neskončilo. Výrazný v dialozích byl Martin Vrtáček jako král Přemysl Otakar I. i jako ďábel, ale nepřehlédnutelný byl také Jiří Hejcman jako císař Jindřich. Velice přirozeným přednesem zaujala Daniela Kolářová a Vlastu Chramostovou nemusel režisér vyhánět v závěru na kazatelnu, aby z Anežčiny politické řeči k lidem obtížné doby nezamrazilo v zádech i nám.

 

ChristNet.cz: O výročí svatořečení svaté Anežky přijedou muži revoluce

14.10.2009 toz

 

O oslavu svatořečení svaté Anežky mají vedle církevních představitelů také zájem přední čeští politici. Na slavností koncert dorazí například první český premiér Petr Pithart, dlouholetý místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Jan Kasal, ministr kultury Václav Riedlbauch, primátor Brna Roman Onderka a řada poslanců, senátorů a velvyslanců v České republice. Účast zvažuje i bývalý prezident Václav Havel.

"O koncert je obrovský zájem. Každý den registrujeme desítky žádostí o lístky," říká hlavní pořadatelka Marie Urbánková z agentury Musia. Lístky lze podle Urbánkové koupit na internetu nebo v předprodeji v Brně.

Koncertní projekt k výročí svatořečení proběhne 12. listopadu v brněnské katedrále na Petrově od 19.30. Historický základ pořadu tvoří texty Františka Křeliny, Otokara Březiny a Jaroslava Hilberta. V trojroli Anežky vystoupí Marta Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová, v roli Jindřicha VII. Štaufského se představí Jiří Hejcman a v roli Přemysla Otakara II. Martin Vrtáček. Průvodního slova se ujme český teolog Tomáš Halík.

 

Divadlo.cz: Svatořečení Anežky a pád komunismu připomenou umělci v katedrále

13.10.2009 Jan Tomandl, snm

 

Dvacáté výročí svatořečení Anežky České připomene v listopadu v brněnské katedrále na Petrově hudební a divadelní večer, který s předními českými herečkami připravuje režisér Jan Antonín Pitínský. Akce zároveň uctí výročí společenských změn v listopadu 1989. Tvůrci jsou přesvědčeni o tom, že právě svatořečení české šlechtičny a řeholnice papežem Janem Pavlem II. výrazně přispělo k pádu komunistického režimu v Československu.

"Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám sametové revoluce věnovat právě jí," uvedla Marie Urbánková z pořádající agentury Musia. Slavnostní večer naplánovala na 12. listopad. Podle zpráv z předprodejů se zdá, že katedrála bude plná.

Literární scénář pořadu vznikl podle prózy Františka Křeliny a historických duchovních textů. Anežku Českou v různých životních obdobích ztělesní Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová. Hudební část pořadu tvoří varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání Tomáše Thona a gregoriánský chorál souboru Schola Gregoriana Pragensis. Vystoupí také kněz Tomáš Halík.

Brněnská rodačka Chramostová přikládá roli Anežky symbolický význam. "Anežka Česká je pro mě hluboká osobní záležitost. Moje první divadelní postava po 20 disidentských letech byla na prknech Národního divadla právě Anežka Přemyslovna v Hilbertově Falkenštejnovi. A teď se k Anežce opět vracím na konci své kariéry ve svém rodném městě," uvedla Chramostová v tiskové zprávě.

Anežka Česká (pravděpodobně 1211 až 1282) byla nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Ačkoliv se mohla vdát na některý z evropských panovnických dvorů, rozhodla se pro vstup do kláštera. V Praze založila špitál svatého Františka a věnovala se péči o chudé a nemocné. O její svatořečení neúspěšně usiloval už Karel IV. Teprve v roce 1874 ji papež Pius IX. prohlásil za blahoslavenou. Na svatořečení v roce 1989 přijelo do Vatikánu několik tisíc českých poutníků.

 

O jediné představení k výročí revoluce v Brně je obrovský zájem

4.10.2009 Tomáš Zdechovský

 

V unikátní světové premiéře se k příležitosti dvaceti let od revoluce odehraje v brněnské katedrále na Petrově 12. listopadu od 19.30 původní český příběh Anežky České, o který je mezi diváky z Čech i zahraničí veliký zájem od prvních minut předprodeje. Koncertní projekt Tobě a nám, Anežko Česká uvede za účasti prvního polistopadového premiéra Petra Pitharta umělecky zajímavé dílo pod taktovkou největší osobnosti českého divadla J. A. Pitínského.

"Divácký zájem nás mile překvapil. Před dvaceti lety putovalo na svatořečení Anežky do Říma přes dvanáct tisíc poutníků, o dvacet let později se za Anežkou do katedrály na Petrově vydá sice několikanásobně méně lidí, přesto to zatím vypadá na obrovský úspěch," těší zájem o hudebně-dramatický projekt Marii Urbánkovou z umělecké agentury Musia, která začala s distribucí lístků.

Chytlavé nápady a dokonale přesné provedení českého divadelního režiséra J. A. Pitínského čekají na trojici předních českých hereček, které ztvární různé životní etapy Anežky České. "Vedle Marty Issové a Daniely Kolářové se představí také Vlasta Chramostová, která s Anežkou na divadelních prknech po životě v disentu začínala a nyní uvedla, že s Anežkou v rodném městě také končí," dodává Urbánková.

Scénicky ztvárněné texty z prózy Františka Křeliny a dalších děl o životě světice doplní varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání Tomáše Thona, dílo Anežky České připomenou zpěvy gregoriánského chorálu Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena a představí se také studentský soubor Vox Iuvenalis. V průběhu večera vystoupí také kněz Tomáš Halík.

 

Chramostová se v Brně rozloučí osudovou rolí Anežky České

Jana Kodysová

 

Brněnská rodačka Vlasta Chramostová bude jednou ze tří českých hereček, které se na listopadových oslavách dvacátého výročí sametové revoluce v brněnské katedrále na Petrově představí v roli Anežky České. Chramostová považuje roli světice v koncertním projektu Tobě a nám, Anežko Česká v režii J. A. Pitínského za osudové završení svého divadelního života.

"Anežka Česká je pro mě hluboká osobní záležitost. Moje první divadelní postava po dvaceti disidentských letech byla na prknech Národního divadla právě Anežka Přemyslovna v Hilbertově Falkenštejnovi. A teď se k Anežce opět vracím na konci své kariéry ve svém rodném městě," všímá si symboliky Vlasta Chramostová, která připouští, že na podzim s Anežkou v Brně zakončí aktivní divadelní kariéru.

Trojlístek hlavní role Anežky České doplní vedle Vlasty Chramostové herečky Marta Issová a Daniela Kolářová. "Jsem moc ráda, že se nám na tento projekt podařilo získat tak výrazné osobnosti českého uměleckého života. Vlasta Chramostová patří k výrazným symbolům boje s komunistickým režimem, kvůli kterému celý projekt uvádíme," dodává Marie Urbánková z agentury Musia, která slavností večer v brněnské katedrále připravuje.

Unikátní koncertní pořad Tobě a nám, Anežko Česká chce podtrhnout význam události, na jehož počátku bylo svatořečení Anežky České papežem Janem Pavlem II. pár dní před pádem komunismu. Podle některých historiků tento fakt výrazně přispěl k pádu komunistického režimu v listopadu 1989.

Večer inspirovaný historickými, literárními i duchovními prameny ožije v režii nejvýznamnějšího českého divadelního režiséra J. A. Pitínského v nenapodobitelném poetickém ztvárnění.

 

ChristNet.cz: V Brně začnou oslavy Sametové revoluce poctou Svaté Anežce

9.9.2009 Tomáš Zdechovský

 

Do brněnské katedrály je připravená světová premiéra.

Přesně v den dvacátého výročí svatořečení Anežky České a několik dní před oslavami sametové revoluce 12. listopadu proběhne v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní světová premiéra hudebně-literárního večera s názvem Tobě a nám, Anežko Česká, který chce připomenout význam této světice pro novodobé dějiny. Ta byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce.Významnou dějinnou duchovní událost navíc podtrhuje také návštěva papeže Benedikta XVI. na konci září v České republice, kdy papež zavítá také do Brna.

"Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám sametové revoluce věnovat právě jí," vysvětluje pořadatelka Marie Urbánková, která celý pořad ve spolupráci s předními osobnostmi českého uměleckého života připravuje.

 

Duchovní Brno zažije světovou premiéru

V Brně se tak uskuteční světová premiéra díla, které ještě nikde nebylo uvedeno. Scénicky ztvárněné historické texty o životě a osobnosti této významné světice převzal jeden z nejvýznamnějších současných českých divadelních režisérů J. A. Pitínský, který má bohaté umělecké zkušenosti s duchovními tématy.

"Pod jeho taktovkou se v různých životních situacích Anežky České představí přední české herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová," přibližuje umělecký vrchol pořadu mediální zástupkyně pořadu Jana Kodysová. Literární scénář večera podle Kodysové vychází z prózy Františka Křeliny a historických duchovních textů o osobnosti a životě světice.

Dramatické výstupy doplní monumentální varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání Tomáše Thona, dílo Anežky České připomenou zpěvy gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Zpět na projekty
Záštitu převzali:

Ministerstvo kultury České republiky

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Projekt se konal za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a statutárního města Brna.