Vysoké tamaryšky
aneb Osmnáct požehnání,
též Devatero sloupů opěrných

 

Premiérová vystoupení tohoto hudebně-dramatického autorského projektu s židovskou tématikou proběhla 7. 10. 2008 v zámeckém sále v Mikulově a 9. 10. 2008 v Besedním domě v Brně. Tento koncert se uskutečnil k 70letému tragickému výročí vyhlazení mikulovské židovské obce.

Rozličné texty s židovskou tematikou - prozaické i básnické, lidové, věroučné i přímo rituální přednesl herec Jan Potměšil. Autorem literární dramaturgie a celkové režijní koncepce večera byl pan režisér J. A. Pitínský. Hudební dramaturgii zaštiťoval Jan Špaček. O úspěchu obou představení nejlépe svědčí obdržené ohlasy a děkovné dopisy, které si můžete přečíst níže.

Našim vzácným hostem byl pan Teltscher žijící v Anglii, potomek velmi významné mikulovské židovské rodiny, která přežila holocaust mikulovské židovské obce.


Účinkovali

 

Pavel Haas - smyčcový kvartet

Veronika Jarůšková a Eva Karová - housle, Pavel Nikl - viola, Peter Jarůšek - violoncello

Pavla Vykopalová - soprán

Jana Sýkorová - alt

Michal Lehotský - tenor

Jan Jiraský - klavír

Jan Potměšil - herec

J.A. Pitínský - režie

 

Večerem zazněli

 

Dmitrij Šostakovič smyčcový kvartet: Smyčcový kvartet č. 3 op. 15 (1938)
Veronika Jarůšková a Eva Karová - housle, Pavel Nikl - viola,

Peter Jarůšek - violoncello

Dmitrij Šostakovič: Z židovské lidové poezie op. 79 (1948)
cyklus 11 písní pro soprán, mezzosoprán, tenor a klavír, v ruském originále, texty sebrali a do ruštiny přeložili Mojše Beregovskij a J. M. Sokolov
Pavla Vykopalová - soprán, Jana Sýkorová - mezzosoprán, Michal Lehotský - tenor, Jan Jiraský - klavír

Dmitrij Šostakovič: 24 Preludií a fug op. 87 (1950-51)
výběr: č. 4 e-moll, č. 5 D-dur, č. 14 es-moll, č. 15 Des-dur
Jan Jiraský - klavír

Dmitrij Šostakovič: Klavírní trio č. 2 e-moll op. 67 (1944)
členové Pavel Haas Quaret: Veronika JarůškováPeter Jarůšek
Jan Jiraský
- klavír


Ohlasy diváků


"Žiji již dostatečně dlouhý život, abych si mohl myslet, že mne již nic nemůže překvapit nebo aspoň nějak nečekaně oslovit. Zejména pokud se to týká již po staletí uzákoněného průběhu koncertních akcí. Akcí literárních, tedy různých čtení či recitačních vystoupení - doplňovaných rovněž (spíše předělovou) hudbou. Proto jsem se zvědavostí,nebo spíše s nedůvěrou přijal pozvání na autorský projekt agentury MUSIA „Vysoké tamaryšky - aneb osmnáct požehnání, též devatero sloupů opěrných!.“ Motem celé akce je citát z talmudu:“ Uvažuj o třech věcech - pak nechybíš. Odkud přicházíš, kam spěješ a před kým účty skládati budeš!“ Programu dominují tři autorská jména: Dmitrij Šostakovič, Pavel Haas, a Jiří Langer. Od Haase je uveden „Smyčcový kvartet č.3“, od Šostakoviče písně „Z židovské poezie“, výběr z „Preludií a fug“ pro klavír a „Trio č.2 pro housle, violoncello a klavír“. Mezitím se proplétají texty Jiřího Mordechaje Zeva Langra z knihy „Devět bran“. Mohlo by se říci - klasický, hudebně-literární pořad. Leč - ne tak docela. V podstatě je to především koncert a hned v úvodu prohlásím, že v tak sugestivním provedení, jak emočně tak technicky - jsem ještě Haasův kvartet neslyšel a za to musím vzdát hold „Pavel Haas kvartetu“. Bravo - mladí přátelé. Popravdě bravo! si zasluhují i Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová a Michal Lehotský v Šostakovičových písních, včetně doprovodu Jana Jiraského (který exceloval ještě v Preludiích a Fugách a rovněž v Triu společně s členy Pavel Haas kvartetu). Šostakovičovy písně jsem - jako většina obecenstva - nikdy neslyšel a jsem vskutku rád, že mne s nimi tento divadelní koncert seznámil. A právě jsem užil slova, která celou akci nejlépe vystihují. Texty - v emotivním podání Jana Potměšila prolínají koncertem - představením na jednu stranu nenápadně - na druhou nepřehlédnutelně výrazně, právě díky divadelní režii Jana Pitínského. Čtěc je neustále na scéně a vždy novým režijním umístěním zaplňuje tak koncertně divadelní prostor. Pitínský (autor scénáře) ovšem režíruje i hudební interprety, kteří pak zcela nestandardně oživují ryze hudební koncertní čísla, takže je to koncert - literární pořad - i divadelní představení v jednom. Uveďme tedy i toho, kdo stál na počátku projektu jako jeho dramaturg a to je muzikolog Jan Špaček. Nakonec jsem odcházel nadšen - „tak by mohla vypadat většina komorních koncertů vůbec!“ a již to, že jsem vyslovil tato slova, svědčí o tom, o čem píši v nadpisu své stati: „Za pozornost stojí...“ Jelikož akce má pak i putovní charakter, dovoluji si oslovit pány dramaturgy festivalů, koncertů i divadel: „vážení kolegové - neváhejte!“"

- Pavel Blatný -

 

"Vážená paní Urbánková,
z celého srdce bych Vám a Vaší agentuře chtěla poděkovat za uspořádání překrásného projektu Vysoké tamaryšky.

Chtěla bych Vám vyjádřit především velikou podporu při pořádání podobných akcí, jelikož je stále třeba připomínat si význam a hodnotu evropské duchovní tradice - a to zejména v dnešní době plné kariérismu a konzumního života společnosti. Přizvaní umělci byli skutečně vynikající - každý je ve svém oboru špička a když se spojily tyto veličiny, vznikl překrásný program prodchnutý velikou srdečností, citovostí a moudrostí židovské duchovní tradice. Myslím si, že podobné projekty mají velký celoevropský význam! Děkuji všem interpretům za mimořádný duchovní zážitek!

Srdečně zdraví


- PBc. Beatrix Křížová -
studentka dějin umění a divadelní vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

"Vážená paní Urbánková,
dovolte, abych Vám poděkoval za uspořádání projektu Vysoké tamaryšky, který se uskutečnil 7. 10. 2008 v Mikulově a zahrnoval velmi přínosné propojení několika žánrů a interpretů. Avizovaný hudebně-literární večer se židovskou tematikou už samotným programem vypadal dosti zajímavě, nicméně k němu se přidalo i vynikající umělecké obsazení. V mém konkrétním případě stačilo avizovat již jen samotné vystoupení kvartetu Pavla Haase a o okamžité účasti nebylo pochyb. Členové tohoto uskupení na tomto večeru svou světově špičkovou interpretací opět potvrdili, že si nejprestižnější ocenění po právu zaslouží. Ovšem ani ostatní vystupující nezůstali pozadu. Všichni operní pěvci podali vynikající výkony nejen pěvecké, ale i herecké a taneční, to za přesného i citlivého klavírního doprovodu Jana Jiraského. Náročné propojovací texty přirozeně přednášel Jan Potměšil, čímž se velmi zasloužil o celkové vyznění celého večera. Jednotícím prvkem byla samozřejmě židovská kultura, která nerozlučně patří k místu konání tohoto představení. Velké uznání zaslouží i režisér pořadu, který sice jen s několika rekvizitami, ale s dokonalým využitím místní dispozice dokázal vytvořit velkolepý výsledný efekt. Myslím, že tento projekt se tak stal nezapomenutelným zážitkem nejen hudebním, literárním, jazykovým, dramatickým, ale i poznávacím ve smyslu pochopení židovské kultury."


- Jan Egerle -

 

"Milá paní Urbánková,
udělala jste mi s touto zprávou velikou radost! toto je vždycky nejlepší ocenění, když přichází "z trhu", od lidí, kteří úpřimně sdělí svoje pocity z vykonané práce a předvedené performance.

Pro mne byl velký zážitek skvělé herecké i produkční obsazení, kdy z minimálního budgetu se podařilo dosáhnout maxima. uchvátily mne pěvecké výkony a především Haasovo 4tetto! nemohl jsem spustit oči z charisma primase, skvělý výkon a skvělá hudba!

Ovšem největší zážitek je pro mne vaše komunita přátel, kterými se obklopujete. Podle toho se ostatne pozná člověk, jaký je. Rád pozoruji lidi a vztahy. Ve vaší komunitě se cítím přirozeně a skvěle relaxed. Je přirozeně pestrá a každý si tam najde svoji duši k naslouchání.

Skvěly zážitek. Dík"


- JK -


Napsali o nás

 

Vyšlo v: Benešovský deník, Berounský deník, Boleslavský deník, Domažlický deník, Hranický deník, Chebský deník, Karlovarský deník, Kladenský deník, Klatovský deník, Kolínský deník, Kroměřížský deník, Kutnohorský deník, Mělnický deník, Nymburský deník, Olomoucký deník, Plzeňský deník, Pražský deník, Prostějovský deník, Přerovský deník, Příbramský deník, Rakovnický deník, Rokycanský deník, Slovácký deník, Sokolovský deník, Šumperský a Jesenický deník, Tachovský deník, Valašský deník, Zlínský deník, Českolipský deník, Děčínský deník, Hradecký deník, Chomutovský deník, Chrudimský deník, Jablonecký deník, Jičínský deník, Krkonošský deník, Liberecký deník, Litoměřický deník, Mostecký deník, Náchodský deník, Orlický deník, Pardubický deník, Rychnovský deník, Svitavský deník, Teplický deník, Turnovský a semilský deník, Ústecký deník, Žatecký a lounský deník

Praha/ Komponovaný večer se slovem a klasickou hudbou, inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou, chystá ve špičkovém pěveckém i hereckém obsazení režisér J. A. Pitínský. Pořad má název Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání, též Devatero sloupů opěrných a je naplánován jen na dva exkluzivní večery: slavnostní premiéra proběhne 7. října od 19 hodin na zámku v Mikulově, 9. října v 19 hodin se dílo představí ještě v Besedním domě v Brně. Texty přibližující židovskou víru, zvyky i moudrý náhled na člověka ve světle Boží existence přednese herec Jan Potměšil. Působivou hudební složku z děl skladatelů Pavla Haase a Dmitrije Šostakoviče nastudovali výrazní umělci nejmladší interpretační školy - pěvci Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová a Michal Lehotský. Na klavír je doprovodí virtuos Jan Jiraský a také vynikající, cenami ověnčený Pavel Haas Quartet. Pořad připravila brněnská agentura Musia. "Vysokými tamaryšky byli metaforicky označováni rabínové, jejichž pradávná slova v interpretaci Jana Potměšila tvoří textovou složku pořadu," říká J. A. Pitínský. Mikulovská premiéra je věnována památce JUDr. Richarda Teltschera (1888 - 1974), předního mikulovského patriota, mecenáše, vinaře a noblesního zakladatele tehdy nejvýznamnějšího židovského muzea v Evropě.

 

webreporter.cz, Přítelkyně

J.A. Pitínský chystá Vysoké tamaryšky, jedinečný pořad o židovství

 

PRAHA (WR) - Komponovaný večer se slovem a klasickou hudbou inspirovaný židovským náboženstvím a lidovou kulturou chystá ve špičkovém pěveckém i hereckém obsazení režisér J.A. Pitínský. Pořad Vysoké tamaryšky aneb Osmnáct požehnání, též Devatero sloupů opěrných v produkci umělecké agentury Musia je naplánován jen na dva exkluzivní večery: slavnostní premiéra proběhne 7. října v 19 hodin na zámku v Mikulově, 9. října v 19 hodin se dílo představí ještě v Besedním domě v Brně. Informace o prodeji a cenách vstupenek budou během září vyvěšeny na www.musia.cz.

Texty přibližující židovskou víru, zvyky i moudrý náhled na člověka ve světle Boží existence přednese herec Jan Potměšil. Působivou hudební složku z děl skladatelů Pavla Haase a Dmitrije Šostakoviče nastudovali výrazní umělci nejmladší interpretační školy - pěvci Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová a Michal Lehotský. Na klavír je doprovodí virtuos Jan Jiraský a také vynikající, cenami ověnčený Pavel Haas Quartet.

Pořad připravila agentura MUSIA v čele s Marií Urbánkovou. Agilní brněnská agentura stojí i za dalšími hudebně-literárními projekty, vyznačujícími se chytlavým nápadem a dokonalým provedením: tak vznikl třeba koncert Mozartových skladeb v hravém podání Jiřího Stivína nebo Máchův Máj recitovaný Janem Třískou, který se po celorepublikovém turné objevil i na programu Pražského jara.

"Vysokými tamaryšky byli metaforicky označováni rabínové, jejichž pradávná slova v interpretaci Jana Potměšila tvoří textovou složku pořadu“, říká J. A. Pitínský. Režisér s dramaturgem Janem Špačkem se při sestavování scénáře inspirovali zejména knihou Devět bran Jiřího Langera, který je autorem i vzletných podnázvů pořadu – ty vedle rabínů označují i jejich motlitby. „V těch názvech je něco nejistého, ale i něco výsostného a jakoby ztajeného,“ říká Pitínský, podle něhož jsou nádherné Langrovy texty - „v prostotě, jadrnosti a v tiché, obyčejné, skryté velikosti“ - v souladu i v kontrastu k Šostakovičově hudbě.

Pořad se v Mikulově odehraje v předvečer výročí tragické události: přesně před 70. lety, 8. října v roce 1938, totiž město obsadila hitlerovská vojska. Obyvatelé židovské čtvrti, po staletí přispívající ke kultuře a vzestupu města, ztratili tehdy během několika následujících dní a hodin svůj domov. „Židovský Mikulov, nazývaný v Izraeli vzletně ´městem a matkou´, byl i se všemi jeho rodáky odsunut do zkázy a nebytí, “ říká dramaturg Jan Špaček. I proto je mikulovská premiéra věnována památce JUDr. Richarda Teltschera (+ 1888 v Miklově, + 1974 v Londýně). „Přední mikulovský patriot, mecenáš, vinař a noblesní zakladatel tehdy nejvýznamnějšího židovského muzea v Evropě proslul jako reprezentant kultury, která nemůže být zapomenuta,“ říká Jan Špaček.Zpět na projekty
Záštitu laskavě převzal

hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav Juránek